Εν συντομία ...

Στην ενότητα αυτή έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και να γνωρίσετε καλύτερα τους ανθρώπους που απαρτίζουν την οικογένεια του Σχολείου μας, μικρούς και μεγάλους, μέσα από τις .....πράξεις τους. Είναι οι στιγμές που η "ανησυχία" και η ενεργητική δράση είναι τα μόνα ζητούμενα!!!