ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

"Η Βιβλιοθήκη της τάξης μας"

"Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την ποίηση"

"Η Βιβλιοθήκη της τάξης μας"

1/41

"Μία στάση στην έκθεση παιχνιδιών"

"
"

"Μνήμες με περιεχόμενο αθλητικό"

"Χαμόγελα ικανοποίησης μετά από μια δημιουργική ημέρα"

"Μία στάση στην έκθεση παιχνιδιών"

1/5

Παραδοσιακά παιχνίδια στο δασάκι του σχολείου

Παραδοσιακά παιχνίδια στο δασάκι του σχολείου

1/11

"Αφίσα εκδήλωσης"

"Πρόγραμμα εκδήλωσης"

"Αφίσα εκδήλωσης"

1/4

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

"Αυτοαντίληψη : Τα δυνατά μας σημεία"

"Αυτοαντίληψη : Τα δυνατά μας σημεία"

1/17

"Χριστούγεννα όλοι μαζί"

"Όλοι μαζί στο μάθημα Ξυλουργικής"

"Δημιουργούμε όλοι μαζί"

"Χριστούγεννα όλοι μαζί"

1/8

1/1

"Ο Αθλητισμός πηγή έμπνευσης για ομαδική εργασία και καλλιτεχνική έκφραση"

"Η Ιστορία του Αθλητισμού"

"Ο Αθλητισμός πηγή έμπνευσης για ομαδική εργασία και καλλιτεχνική έκφραση"

1/7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2015-2016

"Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Λίγα λόγια

"Ο Οικοκώδικας της Ενέργειας"

"

"Ο Οικοκώδικας της Ενέργειας"

1/11