Εκπαιδευτικές δράσεις του Σχολείου μας για τα 200 χρόνια από την

ηρωική Επανάσταση του 1821!!!

Β΄ ΤΑΞΗ
Ε΄ ΤΑΞΗ
Ε΄Τάξη 2021 α.png
Ε΄Τάξη 2021 β.png
ΣΤ1΄ ΤΑΞΗ
Ε΄Τάξη 2021 γ.png
Ε΄Τάξη 2021 δ.png
ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
Greece-Moldova.jpg
"Ο πίνακας της τάξης γεμίζει με ερωτήσεις..."
"Ο πίνακας της τάξης γεμίζει με ερωτήσεις..."

"...που διατυπώνουν τα παιδιά.."
"...που διατυπώνουν τα παιδιά.."

"Δεν ξεχνάμε να κρατάμε σημειώσεις!"
"Δεν ξεχνάμε να κρατάμε σημειώσεις!"

"Ο πίνακας της τάξης γεμίζει με ερωτήσεις..."
"Ο πίνακας της τάξης γεμίζει με ερωτήσεις..."

1/4
"ΕΛΛΑΔΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ
... γνωρίζουμε καλύτερα τους συνεργάτες μας!"
Pencil and notepad
"To ερωτηματολόγιο
για τη συνέντευξη"