Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2021-2022

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για την Γ΄ Τάξη τη φετινή σχολική χρονιά

είναι η κ. Κορίνα Γρατσία.

2020-2021

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για την Γ΄ Τάξη τη φετινή σχολική χρονιά

είναι η κ.Βιργινία Πούλιου

unnamed.png

2019-2020

"Ας είμαστε σε ... διαδικτυακή επαφή" - Λίγα λόγια

Από τις 17-3-2020 και κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα της τάξης σας και να "ανακαλύπτετε" ενδιαφέρουσες εργασίες σε διάφορα μαθήματα, έτσι ώστε να αξιοποιείτε τον χρόνο σας δημιουργικά και να διατηρείστε σε "καλή φόρμα" μέχρι να ανταμώσουμε με το καλό! 

Έτσι .. για να μην ξεχνιόμαστε! 

Circle-icons-check.svg.png
Προσοχή! Το συγκεκριμένο εικονίδιο σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες απαντήσεις για την εργασία πάνω στην οποία εμφανίζεται!
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
26/5
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
22/5
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
19/5
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
15/5
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
12/5
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
8/5
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Εργασίες Γ1΄ Γλώσσας, Μαθηματικών
Ιστορίας και Μελέτης Π.
5/5
Γλώσσα.png
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Εργασίες.png
Γλώσσα.png
Γλώσσα Γ2
1/5
Καλό μήνα!
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
Μαθηματικά Γ2
1/5
Καλό μήνα!
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Αγγλικά
1/5
Καλό μήνα!
picture for ENGLISH assignments.jpg
Αγγλικά
1/5
Καλό μήνα!
ΤheαterLogo.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
ΤheαterLogo.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Γλώσσα Γ1
ΠΑΣΧΑ
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Ιστορία.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Γλώσσα Γ2
ΠΑΣΧΑ
picture for ENGLISH assignments.jpg
Αγγλικά
ΠΑΣΧΑ
2db0800209389df1545f075ac4601105_room-cl
Μουσική
ΠΑΣΧΑ
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Αγγλικά
ΠΑΣΧΑ
2db0800209389df1545f075ac4601105_room-cl
Μουσική
ΠΑΣΧΑ
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
ΤheαterLogo.jpg
computer-clipart-for-kids-computer-lab-c
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
ΤheαterLogo.jpg
computer-clipart-for-kids-computer-lab-c
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
drawing-physical-education-clip-art-scho
ΤheαterLogo.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
drawing-physical-education-clip-art-scho
ΤheαterLogo.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Circle-icons-check.svg.png
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Μαθηματικά.jpg
Μελέτη Περιβάλλοντος.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Ιστορία.jpg
picture for ENGLISH assignments.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
2db0800209389df1545f075ac4601105_room-cl
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Κατανόηση κειμένου.jpg
2db0800209389df1545f075ac4601105_room-cl
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Ιστορία.jpg
Circle-icons-check.svg.png
Γλώσσα.png
Circle-icons-check.svg.png
Μαθηματικά.jpg

Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστείτε το παραπάνω υλικό

έχουν σταλεί σε σχετικό e-mail προς τους γονείς σας. 

Προγράμματα

Εκδρομές