-Εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

-Όρια σχολικής περιφέρειας 1ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου

 

-Ευχαριστήριος επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας Δήμου Διονύσου

-Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων 2021-22

-Συναντήσεις εκπαιδευτικών με γονείς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ THN ΕΝΑΡΞΗ THΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-22

     ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ: 

- Όρια Σχολικής Περιφέρειας 1ου Δ.Σ. Διονύσου 

- Ενημέρωση για συμμετοχή εκπαιδευτικού Α΄Τάξης σε

  επιμορφωτική ημερίδα

- Ενημέρωση για την παροχή προσωπικών λογαριασμών

  στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

  Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

- Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου   

  Προγράμματος - Αίτηση/Δήλωση

- Covid-19 : ΟΔΗΓΙΕΣ για δημοτικά σχολεία

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την εφαρμογή ψηφιακών

  υπηρεσιών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και 

   δεδομένων

- ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ : 1. Γενικές Συμβουλές προς

  τους γονείς από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού

  Εγκλήματος (ΔΙΔΗΕ), 2. Συμβουλές προς τους γονείς από

  τη ΔΙΔΗΕ (μέρος 2ο), 3. Ασφαλής εξ αποστάσεως 

  εκπαίδευση και 4. Ασφαλής εργασία εξ αποστάσεως 

Σημαντική ενημέρωση προς τους γονείς σχετικά με την

  πλατφόρμα "e-me"

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

- Δήλωση επικαιροποίησης εγγραφής μαθητή

  στο Ολοήμερο 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση

   φωτογραφίας ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα και

    τα σχολικά ιστολόγια.